Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
31/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Митхат Мехмед Табаков като член на Комисията по здравеопазването.

2. Избира Тунчер Мехмедов Кърджалиев за член на Комисията по здравеопазването.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 1 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1160