Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на "Президентските и местните избори - 23 и 30 октомври 2011 г."
02/02/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова към министъра на външните работи Николай Младенов относно предложения по доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по правни въпроси в срок до три месеца да подготви предложения, с които да бъде отговорено на препоръките в доклада на ограничената мисия на ОССЕ/СДИЧП за наблюдение на „Президентските и местните избори – 23 и 30 октомври 2011 г.“

2. Министърът на външните работи да уведоми ОССЕ/СДИЧП за предприетите действия.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1251