Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на Химическия факултет в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" във Факултет по химия и фармация
13/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на Химическия факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по химия и фармация

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Преобразува Химическия факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по химия и фармация.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 16 февруари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1899