Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия
01/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Пламен Орешарски и Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Възлага на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков контрола на изпълнението на ПМС № 367 от 29.12.2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 2 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2548