Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклад за младежта за 2009 - 2010 г.
10/02/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за младежта за 2009 – 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решение относно изготвяне на ежегоден доклад на младежта (ДВ, бр. 38 от 2002 г.)

РЕШИ:

Приема Доклада за младежта за 2009 – 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3355