Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер
16/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер.

2. Комисията се състои от 13 народни представители на квотен принцип, от които 6 народни представители от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, включително председател, 2 народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 народни представители от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 народен представител от Парламентарната група на партия „АТАКА“, 1 народен представител от Парламентарната група „Синята коалиция“ и 1 независим народен представител.

3. Комисията да осъществи анализ въз основа на наличните факти и обстоятелства от страната и чужбина и да представи доклад на какво основание са направени паричните преводи към лобиста Петер Хохегер от правителството на Тройната коалиция и български фирми, как са предоставени, усвоявани и отчетени средствата, какви действия и кои лица са участвали в кампаниите по организирането и изпълнението на договора с австрийския лобист Петер Хохегер и от подизпълнителите и какъв е приносът за държавата от изхарчените пари, както и защо тези средства не са използвани за повишаване на реалното благосъстояние на българските граждани.

4. Избира председател и членове на комисията, както следва:

Председател:      Димитър Борисов Главчев

Членове:           Цвета Вълчева Караянчева,

                       Емил Йорданов Радев,

                       Пламен Дулчев Нунев,

                       Снежана Георгиева Дукова,

                       Румен Иванов Иванов,

                       Ангел Петров Найденов,

                       Антон Константинов Кутев,

                       Лютви Ахмед Местан,

                       Йордан Кирилов Цонев,

                       Кирчо Димитров Димитров,

                       Венцислав Асенов Лаков,

                       Дарин Величков Матов.

5. Временната анкетна комисия се избира за срок един месец.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3404