Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
13/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.

2. Комисията да извърши необходимите действия в срок един месец, да представи доклад и да предложи мерки за промяна на лекарствената политика.

3. Комисията се състои от 13 народни представители на квотен принцип от всички парламентарни групи: 6 народни представители от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2 народни представители от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 народни представители от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 народен представител от Парламентарната група на партия „АТАКА“, 1 народен представител от Парламентарната група „Синята коалиция“ и 1 независим народен представител.

4. Избира председател, двама заместник-председатели и членове, както следва:

Председател:       Галина Стефанова Милева-

                        Георгиева

Заместник-

председатели:      Диана Иванова Йорданова и

                        Цвета Алипиева Георгиева.

Членове:            Даниела Атанасова Дариткова-

                        Проданова,

                        Геновева Иванова Алексиева,

                        Даниела Димитрова Миткова,

                        Анатолий Великов Йорданов,

                        Мая Божидарова Манолова,

                        Евгений Желев Желев,

                        Хасан Ахмед Адемов,

                        Нигяр Салим Джафер,

                        Ваньо Евгениев Шарков,

                        Станислав Тодоров Станилов.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3405