Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
22/02/2012

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда.

2. Комисията се състои от 13 народни представители, от които: 6 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 2 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на партия „АТАКА“, 1 от Парламентарната група „Синята коалиция“ и 1 независим народен представител.

3. Комисията, въз основа на добрите практики и законодателни решения, да представи доклад с предложения за усъвършенстване на регулирането на дейностите по проучване и добив на подземни богатства у нас.

4. Избира председател и членове на комисията, както следва:

Председател:      Диан Тодоров Червенкондев

Членове:            Доброслав Дилянов Димитров,

                       Светлин Димитров Танчев,

                       Димитър Николов Лазаров,

                       Недялко Живков Славов,

                       Иван Йорданов Божилов,

                       Искра Димитрова Михайлова-Копарова,

                       Рамадан Байрам Аталай,

                       Иван Николаев Иванов,

                       Марио Иванов Тагарински,

                       Деница Стоилова Гаджева,

                       Петър Атанасов Курумбашев,

                       Кирил Николаев Добрев.

5. Временната комисия се избира за срок от два месеца.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3793