Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г.
10/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Великденската ваканция на Народното съб­рание за 2012 г. е от 13 до 22 април 2012 г., включително.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

3962