Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
10/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Емил Йорданов Радев за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 11 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4021