Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
10/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Ирена Любенова Соколова от парламентарната група на ПП ГЕРБ като член на Интерпарламентарната асамблея по православие.

2. Избира Иван Йорданов Божилов от парламентарната група на ПП ГЕРБ за член на Интерпарламентарната асамблея по православие.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4024