Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна на състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
10/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

1. Освобождава Красимир Неделчев Минчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ като основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Освобождава Александър Руменов Ненков от парламентарната група на ПП ГЕРБ като заместващ представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

3. Избира Александър Руменов Ненков от парламентарната група на ПП ГЕРБ за основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

4. Избира Ирена Любенова Соколова от парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместващ представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

4028