Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
25/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

1. Предсрочно прекратява мандата на Димана Ангелова Ранкова като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 25 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

4410