Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
17/05/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 7 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

РЕШИ:

1. Избира за членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия:

Айруш Ибрахим Хаджи,

Апостол Иванов Димитров,

Борис Сребров Михайлов,

Георги Вълчинов Пангаров,

Евтим Костадинов Костадинов,

Екатерина Пейкова Бончева-Лисичарова,

Иванка Жекова Витанова,

Мариана Иванова Даракчиева,

Орхан Ахмедов Исмаилов.

2. От състава на комисията избира за:

– председател – Евтим Костадинов Костадинов;

– заместник-председател – Айруш Ибрахим Хаджи;

– секретар – Мариана Иванова Даракчиева.

Решението е прието от 41-oто Народно събрание на 17 май 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5003