Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
11/05/2012

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Антоний Венциславов Кръстев от парламентарната група на ПП ГЕРБ за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 16 май 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5052