Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г.
31/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 май 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5247