Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на 41-ото Народно събрание
31/10/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на 41-ото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Менда Кирилова Стоянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместник-председател на 41-ото Народно събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 ноември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10156