Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
14/11/2012

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по земеделието и горите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Мария Стоянова Петрова-Минчева за член на Комисията по земеделието и горите.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 15 ноември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10639