Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
06/12/2012

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб-лика България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Моника Ханс Панайотова като народен представител от 24. едномандатен избирателен район – София.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 6 декември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11131