Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
19/12/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 10 от Закона за Българската телеграфна агенция

РЕШИ:

Избира Максим Христов Минчев за генерален директор на Българската телеграфна агенция с мандат 5 години, считано от деня на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-то Народно събрание на 19 декември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

11566