Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отмяна на Стратегията за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот
04/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

за отмяна на Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 35а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

Отменя Стратегията за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот, приета с Решение на Народното съб­рание от 23 март 2011 г.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 7 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1296