Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане оставката на Министерския съвет
21/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане оставката на Министерския съвет

Народното събрание на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република България:

РЕШИ:

Приема оставката на Министерския съвет.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 21 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

1780