Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на съдия в Конституционния съд на Република България
22/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избор на съдия в Конституционния съд на Република България

Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

РЕШИ:

Избира Гроздан Николов Илиев за съдия в Конституционния съд на Република България.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 22 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

1843