Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.
19/02/2013

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд от 640 200 000 специални права на тираж на 896 300 000 специални права на тираж съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 февруари 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1842