Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание
21/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание, както следва:

1. Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 12 май 2013 г., и от народни представители.

2. Гласуването е явно и по азбучен ред на предложените кандидатури. То се извършва чрез компютризираната система за гласуване.

3. Избран е кандидатът, получил повечето от гласовете на присъстващите народни представители, но не по-малко от половината плюс един. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се произвежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 21 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4286