Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание
21/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Четиридесет и второто Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Избира Михаил Райков Миков за председател на Четиридесет и второто Народно събрание.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 21 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4287