Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
21/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 12 народни представители, избрани на паритетен принцип – по трима от всяка парламентарна група.

2. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател:    Мая Божидарова Манолова.

       Членове:    Младен Петров Червеняков,

                         Янаки Боянов Стоилов,

                         Христо Дамянов Бисеров,

                         Хамид Бари Хамид,

                         Камен Костов Костадинов,

                         Явор Божилов Нотев,

                         Петър Иванов Петров,

                         Павел Димитров Шопов.

3. Комисията се избира за срок от 15 дни.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 22 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4361