Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на министър-председател на Република България
29/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на министър-председател на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6, чл. 108 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и по повод Указ № 99 на президента на Република България от 28 май 2013 г.

РЕШИ:

Избира Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 29 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

4487