Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност", прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.
17/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отменя Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5020