Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
14/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.

Народното събрание на основание чл.31 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 14 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4941