Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по културата и медиите
19/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 2, т. 17, чл. 18 и 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по културата и медиите се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група на партия АТАКА.

2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията:

Председател: Стефан Ламбов Данаилов.

Заместник-председатели:

1. Николай Василев Петев,

2. Хюсеин Хасан Хафъзов,

3. Миглена Дойкова Александрова.

Членове:    Антон Константинов Кутев,

Ваня Чавдарова Добрева,

Мариана Радева Бояджиева,

Мартин Георгиев Захариев,

Татяна Иванова Буруджиева-

Ваниотис,

Петър Симеонов Ангелов,

Невин Халил Хасан,

Станислав Тодоров Станилов.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 19 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5103