Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
17/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Съвета за електронни медии

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 24 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията

РЕШИ:

Избира Иво Първанов Атанасов за член на Съвета за електронни медии.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 17 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5739