Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисия по образованието и науката
12/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Шендоан Ремзи Халит като член на Комисията по образованието и науката.

2. Избира Лютви Ахмед Местан за член на Комисията по образованието и науката.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6214