Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
12/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Петър Симеонов Ангелов като член на Комисията по културата и медиите.

2. Избира Христо Дамянов Бисеров за член на Комисията по културата и медиите.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6215