Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
16/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз в състав от 5 членове, както следва:

 – за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – един;

 – за Парламентарната група на Коалиция за България – двама;

 – за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един;

 – за Парламентарната група на партия АТАКА – един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

 – Михаил Райков Миков – ръководител на делегацията;

 – Алиосман Ибраим Имамов – заместник-ръководител на делегацията;

 – Петър Атанасов Курумбашев – член на делегацията;

 – Деница Стоилова Гаджева – член на делегацията.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6219