Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
16/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав от 5 основни представители и 5 заместващи представители, както следва:

 – за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 1 основен и 1 заместващ;

 – за Парламентарната група на Коалиция за България – 2 основни и 2 заместващи;

 – за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;

 – за Парламентарната група на партия АТАКА – 1 основен и 1 заместващ.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

а) Основни членове:

Джевдет Ибрям Чакъров – ръководител на делегацията,

Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис – заместник-ръководител,

Атанас Тодоров Мерджанов – член,

Венцислав Асенов Лаков – член.

б) Заместващи членове:

Лютви Ахмед Местан,

Красимир Христов Янков,

Мариана Господинова Тотева,

Гален Симеонов Монев.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 1 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6220