Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отмяна на свиканото за 30 август 2013 г. заседание на Народното събрание
16/08/2013

 


РЕШЕНИЕ

за отмяна на свиканото за 30 август 2013 г. заседание на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отменя свиканото по инициатива на председателя на Народното събрание заседание на Народното събрание на 30 август 2013 г.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 16 август 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

6486