Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
20/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Красимир Любомиров Велчев като член на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.

2. Избира Корнелия Добрева Маринова за член на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7525