Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по искането за предсрочно освобождаване на председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков
26/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

по искането за предсрочно освобождаване на председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Отхвърля искането за предсрочно освобождаване на председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 2 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7574