Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
20/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от 6 членове, както следва:

• За парламентарната група на ПП ГЕРБ – трима;

• За парламентарната група на Коалиция за България – двама;

• За парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

• Четин Хюсеин Казак – член и ръководител на делегацията;

• Спас Янев Панчев – член и заместник-ръководител на делегацията;

• Таско Михайлов Ерменков – член на делегацията;

• Доброслав Дилянов Димитров – член на делегацията;

• Валентин Иванов Радев – член на делегацията;

• Пламен Иванов Манушев – член на делегацията.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7576