Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
20/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в състав от 5 членове, както следва:

• За парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама;

• За парламентарната група на Коалиция за България – двама;

• За парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

• Митхат Сабри Метин – член и ръководител на делегацията;

• Дора Илиева Янкова – член и заместник-ръководител на делегацията;

• Силвия Анастасова Хубенова – член и заместник-ръководител на делегацията;

• Йордан Георгиев Стойков – член на делегацията;

• Даниела Владимирова Савеклиева – член на делегацията.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7577