Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ДВ, бр. 60 от 2013 г.) и за промени в състава на делегацията
20/09/2013

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ДВ, бр. 60 от 2013 г.) и за промени в състава на делегацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Точка 1 от Решението за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ДВ, бр. 60 от 2013 г.) се изменя така:

„1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва:

• За парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама;

• За парламентарната група на Коалиция за България – един;

• За парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един;

• За парламентарната група на партия „Атака“ – един.“

2. Приема следните промени в състава на делегацията:

а) Освобождава: Пенко Атанасов Атанасов като член на делегацията.

б) Избира:

• Галина Стефанова Милева-Георгиева – за член на делегацията;

• Емил Йорданов Радев – за член на делегацията.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 3 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7580