Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на Сабрие Тайфи Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
16/10/2013

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на Сабрие Тайфи Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22в, ал. 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЕШИ:

Освобождава Сабрие Тайфи Сапунджиева като член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

7819