Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за въоръжените сили
23/08/2013

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на военни формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време и за определяне числеността на запаса за Въоръжените сили

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, т. 1 и 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Определя военните формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време и числеността на запаса за Въоръжените сили, която следва да бъде достигната до 31 декември 2014 г., съгласно приложението (поверително).

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 25 октомври 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8080