Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в ръководството на Комисията по външна политика
04/03/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията по външна политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Румен Маринов Йончев като заместник-председател на Комисията по външна политика.

2. Избира Валери Мирчев Жаблянов за заместник-председател на Комисията по външна политика.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1612