Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по инвестиционно проектиране
19/02/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по инвестиционно проектиране

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Йордан Георгиев Стойков като член и заместник-председател на Комисията по инвестиционно проектиране.

2. Освобождава Павел Андреев Гуджеров, Стефан Иванов Танев и Жара Веселинова Пенева-Георгиева като членове на Комисията по инвестиционно проектиране.

3. Избира Калин Иванов Милчев за заместник-председател на Комисията по инвестиционно проектиране.

4. Избира Атанас Иванов Ташков, Кирчо Георгиев Карагьозов, Станислав Иванов Владимиров и Димитър Георгиев Кочков за членове на Комисията по инвестиционно проектиране.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1619