Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
04/03/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Борислав Гуцанов Гуцанов за председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

2. Избира Йордан Георгиев Стойков за заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

3. Избира Стефан Иванов Танев за член на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 6 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1621