Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
25/03/2014

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Владимир Цветанов Тошев като член на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие.

2. Избира Петър Илиев Якимов за член на постоянната делегация на Народното съб­рание в Интерпарламентарната асамблея по православие.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

2189