Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
09/04/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Закона за защита на личните данни

РЕШИ:

1. Избира Венцислав Кирилов Караджов за председател на Комисията за защита на личните данни.

2. Избира за членове на Комисията за защита на личните данни:

 – Цанко Вълков Цолов,

 – Цветелин Николов Софрониев,

 – Мария Георгиева Матева,

 – Веселин Ценов Целков.

Решението е прието от 42-то Народно съб­рание на 15 април 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

2732