Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание
27/10/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Четиридесет и третото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Избира Цецка Цачева Данговска за председател на Четиридесет и третото Народно събрание.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7394